Call us: 0845 077 7758
9am - 6pm Mon - Fri
Chwilio yn ôl Rhanbarth
Cliciwch ar ranbarth isod i ddod hyd i gewri

CastlesCastell Harlech,

Castell HarlechCychwynnwyd ar y gwaith adeiladu o Gastell Harlech yn 1283, a gorffennwyd y gwaith erbyn diwedd 1289 (gan gyflogi bron i 950 o ddynion ar ei anterth).

Flwyddyn yn ddiweddarach, fel gwobr am ei waith da, penododd Edward I y Meistr Iago San Siôr yn ‘gwnstabl y castell’. Adeiladwyd Castell Harlech yn y steil 'consentrig': llenfuriau mewnol uchel gyda thyrrau crwn ar bob cornel a llenfuriau allanol îs. Heddiw mae muriau'r castell yn parhau i sefyll yn eu maint llawn. Ond mae hanes cyffrous a chythryblus Castell Harlech yr un mor nodedig â'r gwaith adeiladu: cipiwyd y castell gan Owain Glyndŵr yn 1404 wedi gwarchae hir, a daeth yn brif breswylfa i'w lys. Yma hefyd y cynhaliodd ei senedd yn 1405. Gwarchaeodd milwyr Lloegr ar y castell yn 1408, a dychwelodd y castell i reolaeth Saesnig yn 1409. Y gwarchae hir hwn yn ystod Rhyfel y Rhosynnau a ysbrydolodd y gan Gymreig 'Rhyfelgyrch Gwyr Harlech'. Yn ystod y Rhyfel Cartref, Harlech oedd y cadarnle brenhinol olaf i ddisgyn. Yn 1986 rhoddwyd statws Man Treftadaeth Byd UNESCO i Gastell Harlech ynghyd â Chestyll a Muriau Trefol eraill y Brenin Edward yng Ngwynedd.


Visitor Attraction Quality Assurance Service (VAQAS)Mae’r atyniad hwn wedi ei gymeradwyo gan y Gwasanaeth Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr (VAQAS).

Am ragor o fanylion, cliciwch yma i fynd i Wefan VAQAS..
 Cysylltiadau generig ar y gwaelod:

whc.unesco.org www.star-attractions.co.uk
www.visitsnowdonia.info