Call us: 0845 077 7758
9am - 6pm Mon - Fri
Chwilio yn ôl Rhanbarth
Cliciwch ar ranbarth isod i ddod hyd i gewri

CastlesCastell Conwy

Mae Castell Conwy Castle yn sefyll ar frigiad creigiog ar lannau'r Afon Conwy. Adeiladwyd ef rhwng 1285 a 1287 gan y Meistr Iago San Siôr ar gyfer Edward I gyda chymorth oddeutu 1500 o weithwyr.

Heddiw mae muriau trefol Conwy (a adeiladwyd yr un amser) ymysg y muriau trefol canoloesol gorau o ran cyflwr yn Ewrop. Ar y dechrau roedd waliau'r castell wedi eu gwyngalchu a'r tyrau â thoeau conigol. Ond golygodd safle agored y castell ei fod yn dioddef yn enbyd o effaith y tywydd, ac felly yn 1346 penderfynwyd nad oedd yn addas fel cartref i frenin. Cipiwyd ef gan gefnogwyr Owain Glyndŵr yn 1401, ac yn ystod y Rhyfel cartref Saesnig meddiannwyd ef gan y brenhinwyr. Yn 1798 fe'i darluniwyd gan Joseph Mallord William Turner, a phan adeiladodd Thomas Telford ei bont grog yn 1826, daeth Castell Conwy yn atyniad ymwelwyr, gan barhau i ddenu ymwelwyr hyd heddiw. Yn 1986 rhoddwyd statws Man Treftadaeth Byd UNESCO i Gastell Conwy a Chestyll a Muriau Trefol eraill y Brenin Edward yng Ngwynedd.


Visitor Attraction Quality Assurance Service (VAQAS)Mae’r atyniad hwn wedi ei gymeradwyo gan y Gwasanaeth Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr (VAQAS).

Am ragor o fanylion, cliciwch yma i fynd i Wefan VAQAS..
 Cysylltiadau generig ar y gwaelod:

whc.unesco.org www.star-attractions.co.uk